Simultane Tercüme Nedir ve Neden Önemlidir?

Tarafından gönderildi: Editör Yorumlar: 0

Simultane Tercüme Nedir ve Neden Önemlidir?

Simultane Tercüme Nedir ve Neden Önemlidir?

Birden fazla dilin konuşulduğu çeşitli türlerde toplantılar için simultane tercüme gereklidir. Epey zor olmasına rağmen, en yaygın başvurulan sözlü tercüme formlarından biridir. Simultane tercümede, tercüman, konuşmanın doğal akışını değiştirmeden, konuşmacının hızının olanak tanıdığı süre içinde, söylenenleri tercüme etmek zorundadır.

Simultane tercümede, tercüman, konuşmacı konuşmasını sürdürürken söylenenleri tercüme etmekle görevlidir. Tercüme eylemi ile söylenenlerin dinleyicilere ulaşması arasında bekleme süresi olmamalıdır. Bununla birlikte, konuşmacının kelimelerini anlamlandırabilmek için kısa bir duraksama olabilir.

Simultane tercüme ilk defa II. Dünya Savaşından sonra Nuremberg Duruşması sırasında icra edilmiştir.

Çok zor bir iş

Dil hizmetleri dünyasında, simultane tercüme en zoru olarak sınıflandırılabilir. Tercümanın mükemmel dil becerilerine ve iki dilde ortalamanın üzerinde akıcılıkta konuşma kabiliyetine sahip olmalıdır. Ayrıca, özellikle toplantı veya konferans uzun sürecekse ve birden fazla konuşmacı varsa, tercüman buna zihinsel olarak hazırlıklı olmalıdır. Simultane tercüman olmak söylenenleri doğru ve eksiksiz tercüme ederken, aynı zamanda hedef dilde gerekli olan nüansları da aktarmayı gerektirir. Çalışılan ortamın kendisi de başlı başına stres kaynağı olabilir. Tercüman bilmediği sözcükleri veya ifadeleri bulmak için sözlüğe bakacak zamana sahip değildir, bu yüzden, hem kaynak hem de hedef dili mükemmel derecede bilmeli ve akıcılıkla konuşabilmelidir. Bu iş, aynı zamanda tercümanın doğaçlama becerileri de geliştirmiş olmasını gerektirir.

Tipik bir senaryo

Simultane tercümede, tercüman konuşmacının düşüncelerini ve sözlerini konuşmacı konuşmasına devam ederken tercüme etmek zorundadır. Konuşmacı konuşmaya başladıktan sonra 30 saniye kadar söylenenleri zihninde işler. Bunu yapabilmek için kısa dönem hafızasının iyi olması ve aynı anda hem yeni girişleri dinleyip, hem dinlemiş olduğunu anlaması, işlemesi, zihninde tercüme etmesi ve konuşarak hedef dilde sözcüklere dökmesi gerekir. Tercüman, ses geçirmez bir kabinin içinde çalışırken, toplantının veya konferansın katılımcıları kulaklık ile tercümanı dinler.

Simultane tercüme çok yoğun bir iştir, bu yüzden, çoğunlukla en az iki tercüman gerektirir. Tercümanların her biri genellikle 20 ila 30 dk tercüme edip, 10 dakika dinlenir. Tercümanın her an tetikte olması önemlidir, aksi takdirde tercümede sıkıntı doğabilir. Bu yüzden, simultane tercümede iki tercümanın sıralı olarak çalışması zaruridir.

Tercüman tam konsantre olmuş halde konuşmacıyı dinlemek için kulaklık takar. Aynı anda hem konuşmacının sesini, hem de kendi sesini duyabilecek şekilde kulaklığı konumlandırmalıdır. Tercüman söylenenleri dinler ve anında tercüme ederken, tercümesi de kulaklık vasıtasıyla dinleyenlere ulaşır.

Simultane Tercüme: artıları ve eksikleri

Simultane tercümede, tercüme gerçek zamanlı olarak sunulur ve konuşmacı durup, tercümanın konuştuğu kısmı tercüme etmesini beklemek zorunda değildir. Tercüman konuşmayı bir başka dile tercüme ederken konuşmalarına devam edebilirler.

Tercümanlar konferans katılımcılarından ayrı bir yerde konumlanmıştır, bu yüzden, konuşmanın aynı anda farklı kabinlerde birkaç dile birden tercüme edilmesi mümkündür. Katılımcılar kulaklıklarından kanal değiştirerek istedikleri dili seçebilirler.

Sunumların kesintisiz akışının sağlanması da simultane tercümenin başlıca yararlarından biridir. Zaman değerlidir ve bu tür tercümede, bilginin kaynak dilden hedef dile aktarılması sadece 30-40 saniyelik çok kısa bir gecikmekle olur.

Simultane tercüme dinleyicinin odaklanmış ve ilgili kalmasını sağlar. Konferanslar sırasında, katılımcılar genellikle kendi aralarında konuşurlar, konferans materyallerini, çıktıları okurlar ve diğer katılımcıları kontrol etmek için etraflarına bakınırlar. Yani dikkatleri dağılır. Simultane tercüme olduğunda ise, etkinlik katılımcılarının tercüman vasıtasıyla mesajı anlayabilmeleri için tüm dikkatlerini konuşmacıya vermeleri gerekir. Dikkatli ve odaklanmış halde olurlar, çünkü tercümanı dinlemek zorundadırlar. Bu açıdan, simultane tercüme geniş katılımlı ve birden fazla dilin konuşulduğu toplantılar için idealdir.

Bununla birlikte, simultane tercüme, diğer sözlü tercüme formlarının aksine etkileşimli değildir. Ayrıca, daha pahalıdır, çünkü genellikle her bir hedef dil için iki tercüman gerektirir. Simultane tercüme gerçekleştirirken tercümandan yüksek düzeyde konsantre olması beklendiğinden, her yarım saatte bir dinlenmeleri gerekir.

Bu tür tercüme, özel ekipman gerektirir: ses geçirmez kabinler, konferans kulaklıkları, kabinlerden kulaklıklara ve mikrofonlara bağlantı için kablolar, gibi. Tercümanlar ayrıca tercüman kabinleri konferanstan farklı bir yerde veya kürsünün çok uzağında konumlanmışsa, monitör veya video ekranlara da ihtiyaç duyabilir.

Farklı simultane tercüme formaları

Simultane tercüme genellikle iki türde gerçekleşir: fısıltı ve kabin içinde.

Fısıltı tercümede, simultane tercüman katılımcılarla birlikte ayakta durur veya onların yanında oturur. Tercüman, konuşmacının söylediklerini doğrudan katılımcılara tercüme eder. Fısıltı tercüme, bir toplantıda tercümeye ihtiyaç duyan sadece birkaç kişi olduğunda ve birbirlerine çok yakın mesafede oturduklarında veya ayakta durduklarında tercih edilebilir.

Çoğunlukla, fısıltı tercüme, katılımcıların sadece bir dilde tercümeye ihtiyaç duyduğu küçük gruplarda veya ikili görüşmelerde kullanılır. Ardıl tercümeye kıyasla daha zaman kazandırıcıdır.

Fısıltı tercüme aynı zamanda ses netliği elde etmek için kulaklıklar kullanılarak da yapılabilir. Bu durumda, mikrofonlu taşınabilir vericileri ve kulaklıklı alıcıları olan infoport gibi taşınabilir simultane tercüme ekipmanı kullanılır. Bu tür bir ekipman, katılımcıların fabrika ziyaretleri veya turistik geziler gibi hareket etmeleri gereken etkinlikler için uygundur.

Büyük çaplı konferanslar için, simultane tercüme kabini gereklidir, zira tercümanlar simultane tercüme sırasında sessizliğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden, kabinler ses geçirmez olmalıdır ve en az iki tercümanın kullanabileceği genişlikte ve her tercüman için bir tane olmak üzere iki tercüme konsolunu tartacak bir tezgah sığabilecek kadar büyük olmalıdır. Ayrıca, tavanında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunmalıdır.

Simultane tercüme: Neden önemlidir?

Sözlü tercüme gibi dil hizmetleri, dil engellerini kaldırarak mesajın düzgün anlaşılmasını ve etkili iletişimi hedefler. Simultane tercümede ise, bir katılımcının konuşmacının ne dediğini neredeyse anında anlaması çok kolaydır.

Simultane tercüme şu birkaç nedenden dolayı çok önemlidir:

  • Delegelerin bilgi ve görüşlerini paylaşmaları için eşit fırsattan yararlanmasını sağlar. Ayrıca, delegelerin konuşmayı kendi ana dillerinde dinlemelerine imkan tanır.
  • Tercüme gerçek zamanlı ifa edildiği için, iletilmek istenen mesajlar kaybolmaz. Katılımcıların kendi düşüncelerini, görüşlerini ve fikirlerini yaygın olarak kullandıkları dilde rahatça aktarmalarına olanak tanır.
  • Birden fazla dilin konuşulduğu konferansın daha verimli sonuçlanmasını sağlar, zira tercüme ile doğru ve düzgün iletişim gerçekleşir. Yabancı dil konuşan delegelere etkin bir şekilde kendini ifade edeceklerini bildikleri için, katılımcılar kendi dillerinde serbestçe iletişim kurabilirler.
  • Simultane tercüme, belgelerin ve konuşmaların tüm katılımcıların konuştuğu dillere yazılı olarak tercüme edilmesi gibi zaman alıcı bir mecburiyeti de ortadan kaldırır. Konferansa katılan herkes konuşulan ve görüşülen her şeyi bilir, çünkü tercüman hızlı ve anlık tercüme sunar.
  • Tercüman konuşmacının söylediklerini eş zamanlı olarak aktardığı için, simultane tercümede hedef dile doğru ve eksiksiz aktarım sağlanır. Ardıl tercümede ise, mesajların doğru ve düzgün iletilmesi tercümanın aldığı notlara ve hatırladığı kadarına bağlıdır.

Simultane tercüme yapan tercümanlar, dil ve tercüme becerilerini sürekli geliştirmek zorundadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısının her geçen gün artması, simultane tercümanlara ve uzmanlıklarına olan ihtiyacı da artırmaktadır. Simultane tercümanların becerilerinden yararlanmak, mesajınızı birden fazla dili konuşan hedef kitlenize iletmenizin en iyi yöntemlerinden biridir. Dil engelinin aşılmasını ve mesajların katılımcıların konuştuğu diğer dillere doğru etkin bir şekilde aktarılmasını sağlaması bakımından, hem işletmeler ve kuruluşlar hem de gerçek kişiler simultane tercümeden çok büyük fayda görecektir.

Tecrübeli bir simultane tercümanın yardımıyla, işletme sahipleri, bir iş sunumu sırasında mükemmel dil imkanları sayesinde anlaşmalar bağlayabilecektir. Simultane tercümanı stratejik iş planınıza dahil ederek işinizde başarı şansınızı ciddi ölçüde yükseltebilirsiniz.

Ne zaman profesyonel simultane tercüme veya diğer türlerde sözlü tercüme çözümüne ihtiyaç duyarsanız, InteTrans Ltd.’de bizimle irtibata geçebilirsiniz. Nerede olursanız olun ve günün dilediğiniz saati+90 312 911 2143 no’lu telefonumuzu arayabilir veya info@intetrans.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz. Tercümanlarımız sadece tercümede yetkin olmakla kalmamakta, aynı zamanda belirli konularda uzmanlık geliştirmişlerdir. Size en uygun uzmanlığa sahip sözlü tercümanımızı görevlendirebilmemiz için etkinliğinizin konusunu ve niteliğini Sözlü Tercüme Teklif İste formumuzu doldurarak da bize iletebilirsiniz. Ayrıca, simultane tercüme için gerekli olan özel ekipmanları da ihtiyacınıza göre temin edebiliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir