Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme hususunu ele almadan evvel kavram karmaşası yaşamamak adına önemli bazı kavramları açıklamalıyız. Noter Tasdikli Çeviri, Yeminli Tercüme üzerine kısa da olsa bir kavramsal açıklama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Bazı firmalar çeviri işlemlerinde belgelerin noter tarafından onaylanmasını talep eder. Bazı firma veya kurumlar ise yeminli tercüman tarafından çeviri yapılmasını yeterli bulur. 

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Resmi makamlarca talep edilen çeviri hizmetlerinde tercümanın yeminli tercüman olması ve de noter tarafından da tasdik edilmesi durumuna bağlı olarak yapılan çeviriye “Noter Onaylı Tercüme” diyoruz. 

Bu tarz çeviriye tabi olan belgeler, noter tarafından yemin zaptı yaptırılmış tercümanlar tarafından tercüme edilir. İlgili belge tercüman tarafından kaynak dile çevirildikten sonra noter tarafından da onaylanmaktadır. Resmi kurumlar için genelde geçerliliği bulunan çeviri metni noter tasdikli tercümelerdir. 

Kimlik, mahkeme kararı, üniversite veya okul diploması, aile cüzdanı vb. resmi belgeler noter onayı gerektiren çeviri belgeleridir. Bu belgerin çevirilerini her tercümanın yapma yetkisi bulunmuyor. Yasalar üzerinde geçerli olması için İçişleri Bakanlığı’nın noterlik yetkilendirmesi verdiği Noterlerde çevirinin onaylattırılması gerekiyor. Bu metinleri tercüme edecek kişiler de yeminli ve noter onaylı olmalıdır. 

Çeviride Noter Onayı Neden Gerekiyor?

Bireysel veya edebi çevirilerde böyle bir onay durumuna ihtiyaç duymuyoruz. Fakat resmi birçok belgenin çevirisinde mutlaka noter onayı almamız lazım. Belgenin gerçek, geçerli ve doğru biçimde tercüme edildiğinin temel dayanağı ve ıspatı noter onayıdır. Bu yüzden resmi kurumlar bir belgenin tercümesini talep ettiklerinde noter onaylı olmasına önem veriyor. 

Noter Onayı Gerektiren Belgeler Nelerdir?

Birden fazla belgenin noter onaylı tercümesi istenilebilir. Resmi veya özel kurumlar da bunu talep edebilir. Genel itibarıyla sıralayacak olursak bazı noter onayı gerektiren belgeler şunlardır; 

 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Nüfus Belgesi Tercümesi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
 • Adli Sicil Kaydı Tercümesi
 • Banka Hesap Dökümü Tercümesi
 • Vize Başvuru Formu Tercümesi
 • Sponsor Mektubu Tercümesi
 • Vize Evrakları Tercümesi
 • Evlilik Cüzdanı Tercümesi
 • İkametgâh Tercümesi
 • İkamet İzni Tercümesi
 • Oturma İzni Tercümesi
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • Diploma Tercümesi
 • Diploma Denkliği Tercümesi
 • Transkript Tercümesi
 • Niyet Mektubu Tercümesi
 • Referans Mektubu Tercümesi
 • CV Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Vekâletname Tercümesi
 • Mahkeme Tutanağı Tercümesi
 • Patent Belgesi Tercümesi
 • Nüfus Cüzdanı Tercümesi
 • Oda Sicil Kaydı Tercümesi
 • Resmi Gazete Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Kimlik Belgesi Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Özgeçmiş Tercümesi vb. 

Noter Onayı ve Onaylı Tercüme Nerede Yaptırılır?

Bulunduğumuz il veya ilçe noter kurumunda doğrudan tercüme hizmeti alamazsınız. Başvuru yapacağımız noterin mutlaka yeminli tercümanı ve o tercümanın da yemin zaptı imzalamış olması gerekiyor. Bu kriterlere uygun olan noterlerde yalnızca onaylı tercüme yaptırabilir ve noter tasdiği alabiliriz. 

Onay Gerektiren Belgenin Hazırlanması ve Ücretlendirme Hususu

Çeviri metnini başvuru yapacağımız noterin kendi bağlı olduğu tercüman yapar. Çeviriler büro tarafından kaşelenip, yeminli tercüman tarafından da imzalanmalıdır. 

Alt kısımda asıl belgenin tıpkıçekimi, üst kısımda ise belgenin tercümesi yer alır. İki suret olarak genelde hazırlanmalıdır. Suretlerin biri noterde, diğeri ise bizde kalıyor. 

Noter onayı için belli bir ücret ödememiz gerekiyor. 

Onaylı Tercüme Ücretleri

Öncelikle çeviri ücreti ile noter onay ücreti birbirinden farklıdır, bunu karıştırmamalıyız. Belgenin türü ve niteliğine göre de bu ücretler farklılık gösteriyor. En güncel ve doğru ücretlendirme bilgisini tercüme talebinde bulunacağınız noterler verecektir. Bu nedenle İnternet platformlarında belirtilen tutarlara tam olarak bağlı kalmamanızı tavsiye ediyorum. 

Yurtdışı Geçerliliği

Noter Onaylı Tercümeler Yurtdışında Geçerli mi?

Yaptırdığımız tercümeleri noterde onaylattığımızda resmi olarak geçerli demektir. Fakat yurtdışında da bu belgelerin geçerli olması için ayrıca “Apostil” denilen ayrı bir onayı da almamız gerekiyor. Bu işlem için şu an geçerli olan kurallara göre ek ödeme yapmıyoruz. Fakat ilerleyen zamanda talep edilir mi, zaman gösterecek diyebiliriz. 

Apostil Nedir?

Onaylanmış bir belgenin aynı şekilde farklı bir ülkede de yasal olarak geçerli olması için gereken onay sistemine apostil diyoruz. Apostil kuralları Lahey Konvansiyonu tarafından 6 Ekim 1961 yılında tespit edilmiştir. 

Not: Bu uygulama sadece Lahey Konferansı’na üye olan ya da taraf olan ülkeler arasında geçerlidir. Örnek birkaç üye veya taraf ülkeyi sıralayacak olursak bunlar;

 • Türkiye,
 • Almanya
 • ABD,
 • Arnavutluk,
 • Avusturya,
 • Azerbaycan vb. 

Apostil Onayı Nereden Alınır?

Tercüme için başvuru yapacağımız noterin bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlıklarına başvuru yaparak apostil onayı alabiliyoruz. 

Noter Yeminli Tercüman

Bir noterde yeminli tercüman olarak çalışmanız mümküm. Bunun için evvela noterlik kanununun 75. maddesine göre çevirmen olarak yemin etmemiz gerkiyor. Ad – soyad, adres, doğum tarihi, eğitim durumu, vakıf olduğumuz yabancı diller vb. ek birkaç bilgiyi beyan edip notere başvuruyoruz. Noter ile yapılan imzalama sonucunda artık “Noter Onaylı Tercüman” unvanı ve vasfı kazanmış oluyoruz. 

Hangi Dillerde Onaylı Tercüme Yapılıyor?

Çeviri yapılan diller tamamen yeminli tercümanın dil bilgisine ve de ilgili mamların taleplerine bağlıdır. Talep olması ve tercümanın da bilmesi durumunda Esperanto, Toki Pona, Al Bakiyye veya Nav’i gibi yapay dillerde; hatta Sümerce, Hititce gibi ölü dillerde bile tercüme noter onaylı olarak yapılabilir. Ancak bu yapay dillerde veya ölü dillerde resmi dairelerin yaygın talebi ülkemizde pek söz konusu değildir. Özel bir bilgi, adli vaka vb. söz konusu olur ve kaynak veri bu dillerde yazılmış ise ıspat için mahkeme bu dillerden çeviri talep edebilir. Kuşkusuz şu aşamada farazi bir durum gibi görünüyor. 

Ülkemizde en yaygın tercümesi talep edilen yabancı diller Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, Kürtçe, Azerice ve Farsça dilleridir. Son zamanlarda gelişen ticari ilişkiler ile Çince de sıkça talep edilen çeviri dilleri arasındadır. 

Noter Onaylı Yeminli Tercümede Bazı Hususlar

Bir makam bir belgenin çevirisini talep ettiğinde kuşkusuz noter onayı da ister. Yeminli tercüman söz konusu belgeyi kaynak dilden hedef dile çevirir ve imzalayıp kaşesini vurur. Noter ise bu belgeyi onaylayıp imzalar. Fakat bazı kurumlar birtakım ek kurallar belirlemiştir. Bu yüzden tercümeyi teslim edeceğiniz kuruma tam olarak ne şekilde tercüme kabul ettiklerini sormanızı öneriyorum. 

Yeminli tercümeyi kabul eden yabancı kurumlar resmi web sitelerinde veya birimlerinde durumu “Certified translation, sworn translation, translation must be certified by a sworn translator.” ifadesi ile belirtir. 

Noter tarafından onaylanması gereken belge kabul eden yabancı kurumlar ise web sitelerinde veya birimlerinde durumu “Notarized translation, translation must be notarized from notary public” ifadesiyle belirtirler.

YÖK Denklik İşlemleri Hakkında

Ülkemiz dışında yurtdışı üniversitelerinde de lisans ve ön lisans yahut doktora vb. eğitim almamız mümkün. Bu durumda ise mezuniyet sonrası diplomamızın ülkemizde de geçerli olması için birtakım işlemler yaptırmamız gerekiyor. Diplomamızı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’a müraacat edip denklik işlemini gerçekleştirmemiş gerekiyor. Bu işlemler için de diploma, not çizelgesi (transkript) vb. belgelerin noterde onaylı olarak yeminli tercümana tercüme ettirilmesi gerekiyor. Denklik işlemleri içinde onaylı çeviri önem arz ediyor. 

Doğru Noteri ve Yeminli Tercümanı Bulma

Peki onay ve yeminli tercüman sunan bir noter bizim çeviri ihtiyacımıza doğru çözüm sunabilir mi?

Bu hususta en önemli nokta tercüman  odağındadır. Çeviri konusu ve belgesine tercümanın vakıf olması, yeterli bilgi ve birikime sahip olması önemlidir. Bu yüzden tercüman ile önceden görüşüp konuyu netleştirmenizi tavsiye ediyorum. 

Not: Her noterin kendi yeminli tercümanı var. O yüzden herhangi bir yeminli tercümana çeviri yaptırıp, bulduğunuz bir notere onaylattıramazsınız. Bu yüzden notere gidip hangi tercüman ile çalıştığını sormanızı tavsiye ediyorum. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir