Kaliteli Finans Çevirileri Üreten Çeviri Şirketinin 6 özelliği

Tarafından gönderildi: Editör Yorumlar: 0

Kaliteli Finans Çevirileri Üreten Çeviri Şirketinin 6 özelliği

Finans sektörü dünya genelinde her ülkeden kurucusu ve müşterisi olabilen bir sektördür. Bunlara arasında sigorta şirketleri, bankalar, gayrimenkul şirketleri, borsa firmaları, uluslararası mali kuruluşlar, kalkınma ajansları örnek sayılabilir. Bu kuruluşların bazıları sadece kendi ülkelerinde faaliyet gösterirken, diğerleri birden fazla ülkeye yayılmıştır. İkinci anılan, çok uluslu şirket veya kuruluş niteliği taşımaktadır ve dolayısıyla, geniş çeşitlilik barındıran hedef piyasaları ile etkin bir şekilde iletişim kurabilmek için içeriklerini birden fazla dilde sunmaya ihtiyaç duyarlar.

Çoğu ekonomide mali çevirilerin İngilizce yapıldığı göz önüne alındığında, iş dünyasında İngilizce en yaygın dil olsa da, müşteriler kendilerine ana dillerinde hitap eden kuruluşlara güvenme eğilimindedir. Mali belgelerin tercüme edilmesi ve yerelleştirilmesi, ayrıca uluslararası ticaret kuralları ve düzenlemelerinin bir gereğidir. Sadece Türkiye’de faaliyet gösteren yerel mali kuruluşların bile, kanunlarımıza göre içeriklerini Türkçe dilinin konuşulmadığı bölgeler için tercüme ettirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında, mali tablolar, şartnameler, ihale evrakları, sigorta poliçeleri,  şirket ana sözleşmeleri, her türlü resmi evrak sayılabilir.

Mali çevirilerin finans sektöründeki öneminden bahsettiğimize göre, şimdi size mükemmel dil çözümleri sunabilecek iyi bir çeviri şirketini nasıl bulabileceğinize gelelim. Mali çeviri, dil uzmanlığı testinden ziyade, beceri gerektiren bir sanattır. Hem hassas rakamların, hem de üstün mali uzmanlık ve kusursuz dilbilimsel yetenek gerektiren özel finans terimlerinin çevirisini içerir. Bu yüzden, iyi bir finans çevirmeni, bankacılık, muhasebe ve vergi gibi geniş mali alanın içinden sadece çok iyi hakim olduğu birkaç özel alanda uzmanlaşır. Faturalandırma ve mali tablolar bu özel alanlara örnek sayılabilir. Çevirmenlerin uzmanlaşması, onların en yüksek kalite standartlarına ulaşmasını sağlar.

Bir çeviri şirketine/bürosuna önemli belgelerinizi emanet etmeden önce, uzmanlık alanlarına, kapasitesine ve daha önce yapmış olduğu benzer işlere bakmanız önemlidir. Finans çevirisi üzerine uzmanlaşmış çeviri şirketlerini diğerlerinden ayıran 7 temel özellik vardır:

Belirli finans belgelerinde uzmanlaşmış çevirmenleri vardır

Finans çevirisinde yüksek kaliteli işler teslim eden çeviri şirketlerinin bir belgenin nasıl tercüme edilmesi gerektiğini tam olarak bilen uzman dilbilimcileri vardır. Belge çevirileri, mali tablolar, bilançolar, vergi beyannameleri, mali müşavir raporları, denetçi raporları, gelin beyannameleri, pazar araştırma raporları, yıllık beyannameler gibi bir dizi metni içerir. Bunların her birinin kendine has ve sıkı riayet edilmesi gereken format türleri vardır ve bunlar sadece uzman çevirmenler tarafından anlaşılabilir. Bu dil uzmanları sadece finans sektöründe kullanılan genel ifadeleri ve jargonu değil, aynı zamanda uzmanlaştıkları belgede kullanılan dili de tam olarak kavrar.

Uzman çevirmenler finans konusunda daha önce lisans derecesi yapmış ve İngilizce seviyesi profesyonel bir tercümanın düzeyinde olabilir veya mütercim-tercümanlık lisans bölümünden mezun olduktan sonra bu gibi finans metinlerini çok yoğunlukla çevirerek uzmanlık geliştirmiş olabilir.

Kalite güvence kontrolleri için ileri teknolojiden yararlanırlar

Mali belgelerde para birimi formatı, ücretlendirme karşılığı rakamlar, tarihler, yüzdelikler, kar-zarar hesapları, mahsup edilen kalemler v.s. gibi pek çok rakamsal unsur bulunur. Bu unsurların doğru ve eksiksiz ve hedef piyasaların mali düzeni için geçerli olan kanunlara uygun olarak tercüme edilmesi zorunludur. Bu yüzden, iyi bir finans çevirmeni, bir belge tercüme edildikten sonra tüm sayısal girdileri kontrol eden bilgisayar destekli bir kalite güvence sistemine sahip olmalıdır.

 

Dil becerileri kusursuzdur

Sayısal unsurlara ek olarak, finans belgelerinde ayrıca doğru ve akıcı bir şekilde yerelleştirilmesi gereken yazılı kelimeler vardır. Alan uzmanlığının yanı sıra, kaliteli finans çevirmenleri, aynı zamanda kaynak dilde ve hedef dilde kusursuz ifade yeteneğine sahiptir. Örneğin, Türkçe’den İngilizce’ye tercüme edilecek bir piyasa etüt raporu üzerine çalışan bir finans çevirmeni, potansiyel belirsizliklerin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için hedef dile, yani İngilizce’ye ve İngiliz/Amerikan kültürüne çok iyi hakim olmalıdır. Kaliteli finans çevirmenlerinin aynı zamanda hukuk çevirisinde de bilgili olması artı bir avantajdır ve kaynak belgelerinin doğru ve açıklayıcı tarzda sunulması için önemlidir.

 

Yerel mali ortam hakkında derin bilgiye sahiptir

Bahsettiğimiz gibi, finans çevirmenleri yerel mali düzenlemelere, mevzuatlara uymalıdır. Aksi takdirde, ciddi hukuki sonuçlar doğabilir. Her bir ülkenin kendine özel finansal ifade biçimi vardır. Örneğin, Türkçe’de ondalık rakamlar virgül ile ayrılırken, İngilizce’de nokta ile ayrılır. Örnek vermek gerekirse, on buçuk sayısı Türkçe’de 10,5 şeklinde iken, İngilizce’de 10.5 şeklinde ifade edilir. Ayrıca, dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır araya Türkçe’de nokta, İngilizce’de virgül konulur. Örneğin, bir milyon Türkçe’de rakamla 1.000.000 USD şeklinde ifade edilirken, İngilizce’de 1,000,000 şeklinde ifade edilir. Buna ek olarak, Türkçe’de para birimi sembolleri rakamdan sonra gelirken (örn., 1.000.550,60 USD), İngilizce’de önce (USD 1,000,550.60) gelir.

Acil çeviri isteklerini karşılayabilirler

Güvenilir bir çeviri şirketi, acil çeviri talepleri olduğunda standart çalışma saatlerinden uzun çalışma kapasitesine sahiptir. Çoğu durumda, böyle bir çeviri şirketinin şirket içi ve serbest çalışan çevirmenler havuzu bulunur.

İş programınız bir çevirinin örneğin Türkçe’den İngilizce’ye normal gereken zamandan iki kat daha kısa bir sürede teslim edilmesini gerektiriyorsa, tercih ettiğiniz çeviri şirketinin çeviri sürecini hızlandıracak, yedekte bekleyen çevirmenleri olmalıdır. Teslim zamanına uymanın yanı sıra, teslim süresi ne kadar sıkışık olursa olsun, iyi bir çeviri şirketi aynı zamanda revize ve son okumaya da yeterli zaman ayrılacak şekilde, çevirmenleriyle koordineli bir şekilde süreci yönetebilmelidir.

Yeni çıkan finans terimlerini ve trendlerini takip ederler

Neredeyse her gün finans sektörüne yeni terimler, ifadeler ve inovasyonlar eklenmektedir. Hazırlanmamış, organize olmamış bir çevirmen için bu zor olabilir. Finans çevirmenlerinin teknolojiyi ilk benimseyenlerden olması beklenir. Ayrıca, yeni trendleri takip etmek için çaba sarf ederler.

Sonuç

Finans çevirileriniz için doğru çeviri şirketini bulmak yerelleştirme planınızın hiç kuşkusuz en zor kısmıdır. Binlerce seçenek vardır, ancak sadece birkaçı size uygundur. Dolayısıyla, işinizi nereye yaptıracağınıza karar vermeden önce zaman ayırıp, yukarıdaki 6 niteliği göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.

InteTrans finans ve iş çevirilerinde uzmanlaşmış çevirmen ve editörleriyle hizmetinizdedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir