Bilimsel endüstrilerde faaliyet gösteren küresel kuruluşlar için çevirinin yüksek kaliteli, doğru ve tutarlı olması çok önemlidir.

Bilimsel sektörde yer alan pek çok ürün ve hizmet, alanında uzman olan hedef kitleye hitap eden ayrıntılı teknik bilgiler içerir. Bilimsel metin ve belgelerin birden fazla dil ve kültürde pazara nüfuz edebilmesi için, çevirinin ilgili alanda ihtisas sahibi profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Üretilecek çeviriler kaynak metine %100 sadık olmalıdır. Herhangi bir yanlış çeviri veya tutarsız terminoloji kullanımı gerçek anlamı ciddi ölçüde bozabilir ve bunun neticeleri ağır olacaktır.

InteTrans’ta, sadece bilimsel endüstrilerde eğitim görmüş ve kaynak materyallerin (çevrilecek dosyaların) ne demek istediğini ve bağlamını tam olarak kavrayabilen çevirmenleri bilimsel projelerde görevlendiriyoruz. Tüm formatta metin, tablo, grafik ve şema içinde yer alan çevirilerin doğru ve eksiksiz olması kritik önem arz etmektedir. InteTrans çevirmenleri ve Masaüstü Yayıncılık (DTP) uzmanları, çevirisi gerçekleştirilen içeriklerin, grafiklerin ve şemaların her bir hedef metinde (teslim edilen çeviri dosyasında) doğru, hatasız ve tutarlı bir şekilde yer almasını hızlı ve etkin bir şekilde sağlamaktadır.

Tutarlı terminoloji yönetimi ve müşterilerimize maliyet tasarrufu sağlamak için Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) teknolojilerini etkin şekilde kullanıyor, ve sözlükçeler ve çeviri bellekleri (TM) geliştiriyoruz. Bu anlamda, çevirmen ve editörlerimizi gelişen BDÇ teknolojilerine ayak uydurmaları ve kendilerini geliştirmeleri için sürekli olarak eğitiyoruz. Ayrıca, ekibimiz, teknik yazarlıktan çeviriye doğru pürüzsüz geçiş sağlayacak şekilde en son içerik yönetim sistemleri (CMS) konusunda uzmandır. Tamamladığımız tüm çevirilerimizi sıkı bir Kalite Kontrol sürecine tabi tutarak kalite standartlarını karşılıyor ve çoğunlukla da aşıyoruz.

Sunduğumuz hizmetin kalitesine paha biçilemez. Fiyat almak için artık abartılı derecede uzun süreler beklemek zorunda değilsiniz. Teklifimize hemen bakın ve işletmenizi bizimle büyütmeye adım atın. Karar alırken zaman kazanmanızı kolaylaştırıyoruz.

Uzmanlığımız

Çeviri deneyimi ve konuya özel uzmanlıklarından beslenen çevirmen ekibimizle, içeriğinizi yüksek düzeyde doğrulukla teslim ediyor ve bu sayede bilimsel içerik için gerekli olan yüksek kalite düzeyini karşılayabiliyoruz. Çevirmen ve editörlerimze ek olarak, bilimsel tablolara, grafik ve şemalara hakim masaüstü yayıncılarımızı da bünyemizde çalıştırıyoruz.

Tüm projeler InteTrans’ın titiz Kalite Kontrol sürecinden geçiyor ve 24/7 proje yönetimiyle sürekli destekleniyor. Tüm bunlar, dünya sınıfında çeviriler ve hızlı teslim gerçekleştirmemizi sağlayan artılarımızdır!

Çevirmen ve Editörlerimizin Uzmanlığı

Bilimsel projeler için sadece yoğun çevirmenlik deneyimi olan ve çevrilecek bilimsel metinlerin anlamına ve bağlamına da hakim çevirmenleri görevlendiriyoruz. Tüm çevirmen ve editörlerimizi sadece anadiline doğru olan projelerde görevlendirerek “native speaker” etkisini çevirilerimize yansıtıyoruz. Dil profesyonellerimiz aynı zamanda en son içerik yönetimi sistemleri (CMS) ve bilgisayar destekli çeviri (CAT) programlarını etkin bir şekilde kullanabilmektedir.

Dosya Türleri

 • Laboratuar ve klinik testler & test protokolleri
 • Simulasyon yazılımı (örn., biotech, sanal hasta, sanal klinik)
 • Ürün lansman sunumları ve konferanslar
 • Bilimsel makaleler ve teknik belgeler
 • Kullanım klavuzları
 • Farmösetikal tescil belgeleri
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
 • Sözlükçeler ve bilimsel ansiklopedi
 • Bilimsel dernek/şirket websiteleri
 • Planlar, grafikler, şemalar
 • Akademik raporlar ve makaleler
 • Ürün veritabanları