Akademik Çeviriler ve Gereksinimleri

Tarafından gönderildi: Editör Yorumlar: 0

Akademik Çeviriler ve Gereksinimleri

Genel anlamıyla, akademik metinler, bir yüksek öğrenim kurumu ile ilişkili bilimsel, eğitimsel çalışmalar ve araştırma çalışmalarına dair içerikler barındırır. Akademik; profesyonel temelli araştırma yürüten lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim görevlileri, doçentler, yardımcı doçentler ve profesörler tarafından üretilen çalışmaları içeren geniş bir kavramdır.

Akademik araştırma, toplumun, insanlığın ve dünyanın ilerleyişine katkıda bulunan sürdürülebilir çözümlerin yaratılmasında kritik öneme sahiptir.

Kendine has söylemi, tarzı ve kuralları olan akademik araştırma, bir konu üzerinde mevcut literatürün taranmasını, değerlendirilmesini ve referansların düzgün belirtilmesini gerektirir.  Bununla birlikte, Türkiye’de literatürün çoğu Türkçe değil, İngilizce olarak yazılmış olduğu için, çok sayıda akademisyen İngilizce literatürü anlamakta zorlanmaktadır ve çalışmalarını yurtdışında yayınlamak için tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bu, İngilizce’yi hiç bilmeyen veya az bilen akademisyenler için geçerlidir. Bununla birlikte, İngilizce’yi iyi bilen akademisyenler de çeviride zorlanmaktadır. Çünkü; nasıl ki her on parmağı olan piyano çalamazsa, her dil bilen de tercüman olamaz. Diğer taraftan, İngilizceyi bilen akademisyenler, varsa, çevirmenin uymasını istedikleri terminolojiyi ileterek çeviri sürecine katkıda bulunabilirler. InteTrans çevirmenleri olarak bize işlerini emanet eden akademisyenlerle gerekli fikir alışverişlerine ve işbirliğine her zaman açığız.

Akademik metinler doğası gereği, çevirmenler için bir takım ciddi zorluklar barındırır ve bazı çalışma alanları diğerlerine göre çok daha kompleks sorunlar barındırabilir. Tüm alanlardaki çeviriler titizlik gerektirirken, akademik çevirilerin kendine has bir titizlik gereksinimi vardır.

Format ve içerikteki çeşitliliği bir düşünün. Fizik, kimya ve jeoloji gibi fen bilimleri son derece tekniktir. Kavramlar ağırlıklı olarak evrenseldir ve bölge veya dile göre değişmez. Bununla birlikte, edebi alanlar konuşma diline özgü ve betimsel bir dil içermesi bakımından, çoğunlukla bir dilen bir başka dile aktarması zordur. Bir kültürde anlam ifade eden bir konu, espiri veya fıkra bir başka dilde hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Sosyal bilimler çeviri dili açısından daha fazla zorluğu beraberinde getirmektedir. Konular, zamana ve yere göre değişen ve her ülkede farklı anlamlara gelen ideolojileri ve kavramları içermektedir.

 

Akademik Çevirinin Zorlukları

Bir akademik metni çeviriye hazırlarken çeviri hizmetinde karşılaşılan güçlükleri tek bir listede belirtemeyiz. Ancak, pek çok soruyu sizin için cevaplayabiliriz.

Metin stili Tablolar, Grafikler, v.s. Dönem Dili
Metin Formatı Hedef Kitle İdeolojik uyarlamalar
Amaç Kültürel Etkileşim Düzeyi Kültürel uyarlamalar

 

Bu sorulara verilen cevaplar akademik metnin çevirisinin ne şekilde yapılacağına karar vermede ciddi öneme sahiptir. Özellikle sosyal bilimler olmak üzere, insan bilimleri alanındaki pek çok metin özel zorluk içermektedir. Bu metinlerde çoğunlukla tek bir bölgede anlaşılan, belirli bir zaman döneminde anlaşılan veya farklı kültürler arasında birbiri ile hayli farklılaşabilen anlamlara gelen terimler, fikirler ve kavramlar bulunur. Dolayısıyla,  genellikle bir belgeyi yerelleştirmek için yapılan standart düzenlemeler akademik metinler için yeterli olmaz.

Ayrıca, çoğu çevirmen, çevirdikleri belgelerin orijinal belge gibi okunmasını ister. Akademik metinler genellikle bu lükse sahip değildir. Akademik metinlerin içkin doğası, hedef okuyucunun belgeyi bir şeyler öğrenmek için okumasını, metni kendilerine göre değil, kendilerini metne göre konumlandırarak değerlendirmelerini gerektirir. Bu açıdan, akademik çevirinin çeviri kokması doğaldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir